Rekrutacja do projektu popularyzatorsko-badawczego

Poszukujemy lokalnych kuratorów, organizatorów, działaczy miejskich i innych osób zainteresowanych regionalnym dziedzictwem architektonicznym z całej Polski do projektu popularyzatorsko-badawczego „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”. Chcemy skupić się na modernistycznej zabudowie z czasów II Rzeczpospolitej w mniejszych ośrodkach, lokalnej historii i tożsamości.

Flagowymi i rozpoznawalnymi architektonicznymi symbolami procesów modernizacyjnych zachodzących w okresie II RP są elementy modernistycznej zabudowy dynamicznie rozwijających się miast takich jak Gdynia, Warszawa czy Katowice. Ich ranga wynika zarówno z bardzo dobrego ich przebadania, jak i szeregu akcji popularyzacyjnych. Celem projektu jest pokazanie, że analogiczne zjawiska zaszły także w mniejszych ośrodkach, a będące ich świadectwem architektoniczne dziedzictwo może stać się pretekstem do lepszego wniknięcia w lokalną historię.

Wyłonieni uczestnicy będą pracować nad rozpoznaniem i uczytelnieniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych międzywojnia. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem wyprodukowana zostanie rozdawana za darmo mapa – przewodnik po wszystkich 10 lokalizacjach oraz pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury. Szczegóły w ogłoszeniu [pdf].

W związku z realizacją projektu pt. „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych” ze środków Wieloletniego Programu „Niepodległa” Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Poszukuje kuratorów-organizatorów lokalnej edycji projektu dla następujących regionów II Rzeczpospolitej Polskiej:

 • powiat nowomazowiecki
 • powiat radomski
 • powiat chrzanowski
 • powiat siedlecki
 • powiat rzeszowski
 • powiat kaliski
 • powiat pucki ->powiat morski [z wyłączeniem Gdyni]
 • powiat inowrocławski
 • Królewska Huta [Chorzów]
 • powiat włocławski,

Szczegóły projektu w załączonym do ogłoszenia pliku pdf pt. „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”

Zakres zadań:

 • kwerenda biblioteczna i badania terenowe w zakresie architektonicznego dziedzictwa II RP wybranego regionu
 • opracowanie pozyskanych materiałów; przygotowanie listy obiektów wraz opisami i materiałem ikonograficznym
 • przygotowanie wstępnej koncepcji wydarzenia promującego lokalne dziedzictwo wraz z kosztorysem i harmonogramem produkcji
 • współpraca z NIAIU w zakresie komunikacji i promocji projektu
 • samodzielna realizacja lokalnej edycji projektu w regionie
 • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w Warszawie w terminie 13-14 lipca 2019
 • zamknięcie i rozliczenie projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie ostatniego roku studiów; preferowana wykształcenie kierunkowe: historia sztuki, architektura, kulturoznawstwo
 • Zainteresowania w zakresie lokalnego dziedzictwa, historii architektury, urbanistyki; preferowane osoby posiadające wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego wybranego regionu
 • Preferowane doświadczenie z zakresu organizacji wydarzeń o charakterze popularyzatorskim (wykłady, projekcje filmowe, warsztaty, oprowadzanie)
 • Mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i organizowaniu wystaw, także plenerowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i cudzej
 • Wysoko kultura osobista, komunikatywność, staranność, sumienność, terminowość i zaangażowanie
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Oczekujemy chęci i umiejętności uczenia się, gotowości w uczestniczeniu w 2-dniowych warsztatach w lipcu w Warszawie (weekend)

Oferujemy:

 • praca na umowę – zlecenie
 • możliwość zdobycia kompetencji i doświadczenia w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych
 • szkolenia i wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne

Pełne informacje dostępne są w ogłoszeniu [pdf].