Odszedł Stanisław Niemczyk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Niemczyka, Laureata Honorowej Nagrody SARP, projektanta w MiastoprojekcieTychy (1968-1985), współzałożyciela Biura Projektowego ARCH-SIM (1985-1997), a następnie Biura Architektonicznego ARS Architektura (od 1997 r.), wybitnego twórcy; autora i współautora wielu znaczących realizacji, m.in. Zespołu podmiejskiej zabudowy rekreacyjnej Tychy-Paprocany, Pawilonu handlowo-usługowego w Tychach, Zespołu mieszkaniowego Glinka – osiedle H-7 w Tychach, Zespołu mieszkaniowego Nad Jamną, Szkoły podstawowej z zespołem sportowym Katowice-Giszowiec, Kościoła Ducha Świętego w Tychach, Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach, Kościoła z klasztorem dla Zakonu Braci Mniejszych oo. Franciszkanów w Tychach, Kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Kościoła pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach – uznanego w 2006 r. w plebiscycie miesięcznika „Architektura-Murator” za jedną z „Ikon architektury polskiej”,

Przypominamy wywiad Nie jestem sam dla siebie projektantem, przeprowadzony przez Kamilę Twardowską dla czasopisma Autoportret.

fot. Irena Kontny, CC BY-SA 4.0