Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki poszukuje kandydatek/ów na stanowisko Specjalisty ds. projektowania graficznego i promocji

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV i list motywacyjny z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do 11 marca 2019 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru  na stanowisko: Specjalista ds. projektowania graficznego i promocji”:

– listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , ul. Foksal 4,
00-366 Warszawa;

– osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki,
ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00 ;

 – w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@niaiu.pl, wpisując w temacie maila: Specjalista ds. projektowania graficznego i promocji.

Szczegóły na www.niaiu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ w zakładce „Sprawy bieżące”.