Romuald Dylewski na os. Mickiewicza w Lublinie w latach 60. XX w.

Odszedł Romuald Dylewski – wybitny polski urbanista

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że wczoraj odszedł wybitny polski urbanista Romuald Dylewski. Był twórcą i współtwórcą m.in. planu rejonu West Bethnal Green w Londynie; planu rozwoju miasta Bagdad i aglomeracji bagdadzkiej, planu dzielnicy przemysłowo-portowej Żerań w Warszawie, planu Ogólnego Rozwoju Miasta Lublina w 1959 roku.
Zapraszamy do lektury link do wywiadu-rzeki z Romualdem Dylewskim o Jego pracy urbanisty w „Rocznikach Lubelskich” (strony 373 – 403). Rozmowę przeprowadziła w ramach swojej działalności badawczo-naukowej Zastępca Dyrektora NIAiU, Izabela Pastuszko.

Na zdjęciu znajduje się Romuald Dylewski, fot. archiwum własne Romualda Dylewskiego