Ogłoszenia o pracę – przedłużenie terminu naboru

Szanowni Państwo, informujemy, że konkurs na stanowiska specjalisty ds. organizacyjno – prawnych oraz specjalisty ds. marketingu i promocji został przedłużony do 5 stycznia 2019 roku. Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@niaiu.pl (w temacie maila wpisując odpowiednio Specjalista ds. organizacyjno-prawnych/ Specjalista ds. marketingu i promocji), listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa lub osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00. Szczegóły na www.niaiu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/

Jednocześnie chcieliśmy podziękować za wszystkie zgłoszenia. Ze względu na oczekiwanie na listowne zgłoszenia o wynikach naboru poinformujemy wybranych kandydatów po 7 stycznia.

Zdjęcie główne: Pracownicy biura. Widoczni m.in. generalny konserwator Jerzy Remer, doktor Jerzy Szablowski, inżynier architekt Wilhelm Henneberg. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego.