nagroda NIAiU dla najlepszych prac magisterkich

Laureaci konkursu „Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU dla najlepszych prac magisterskich”

1 grudnia o godz. 16:00 w Ilmecie w ramach Pierwszych urodzin NIAiU: Pozwolenie na działanie. Architektura tymczasowości odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU dla najlepszych prac magisterskich”. Celem pierwszej edycji konkursu była promocja prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych i budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Nagroda przyznana została w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali: Aleksandra Skrzek (projekt, promotorka: dr inż. arch. Anna Grabowska, Politechnika Warszawska) i Maria Czaputowicz (teoria, promotor: Prof. dr. hab. Jerzy Kochanowski, Uniwersytet Warszawski). Wyróżnienia zdobyli: Małgorzata Neumann (promotor: prof. Salomon Frausto, TU Delft – Uniwersytet Techniczny w Delft) i Joanna Paulina Karlikowska (projekt, promotorka: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz Piotr Góra (teoria, promotor: dr hab. Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński). Serdecznie gratulujemy!

Prace oraz plansze projektowe można obejrzeć na wystawie do 2 grudnia do godz. 19:00 w Ilmecie (rondo ONZ). Więcej informacji na www.niaiu.pl/urodziny-niaiu

Uzasadnienie przyznania nagród:
projekt
teoria

Projekt

W tej kategorii mieściły się prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

JURY

dr hab. inż. arch. BOLESŁAW STELMACH, prof. WSPA – Dyrektor NIAiU – Przewodniczący Jury
mgr inż. arch. MAGDALENA FEDEROWICZ-BOULE
dr inż. arch. JERZY GROCHULSKI

Teoria

W tej kategorii znalazły się prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu dziedzin takich jak: historia sztuki, historia, socjologia, antropologia, filozofia, ekonomia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, prawo, zarządzanie oraz wszystkie inne kierunki nie projektowe.

JURY

IZABELA PASTUSZKO – Zastępca Dyrektora NIAiU – Przewodnicząca Jury
dr hab. WALDEMAR BARANIEWSKI, prof. ASP
dr hab. KACPER POBŁOCKI

Streszczenia prac:
Maria Czaputowicz
Piotr Góra

Więcej informacji o konkursie na www.niaiu.pl/nagroda-niaiu
zdjęcie główne: fot. Karol Samborski