Spacery architektoniczne w ramach Pierwszych urodzin NIAiU

W ramach Pierwszych urodzin NIAiU: Pozwolenie na działanie. Architektura tymczasowości zapraszamy do udziału w dwóch spacerach architektonicznych „Powiśle, czyli polityka miejska przez gentryfikację” oraz „Nieużytki – nieformalne tereny zieleni”. Oba spacery są bezpłatne.

Powiśle, czyli polityka miejska przez gentryfikację

01.12.2018, sobota, 12.00
start: Tamka, okolice przystanku Topiel
zapisy e-mailowe: k.kepinski@niaiu.pl

Powiśle to dzielnica położona między Wisłą a skarpą warszawską. Przez lata była znana z ubóstwa, wysypisk śmieci i zakładów przemysłowych, które działały tu do końca XX wieku. Obecnie jest to prawdopodobnie najbogatsza dzielnica Warszawy i obszar o najwyższych cenach nieruchomości. Co ciekawe, proces „wzbogacania” tej przestrzeni miejskiej został zainicjowany przez inwestycje publiczne, a nie prywatne. Pierwszą z nich była Biblioteka Uniwersytecka, otwarta w 1999 roku. Jest to także jeden z bardziej intrygujących projektów architektonicznych prowadzonych po upadku państwowego socjalizmu. Podróż pokaże aktualny stan dzielnicy oraz dawne przyczółki pionierów gentryfikacji.

Nieużytki – nieformalne tereny zieleni

01.12.2018, sobota, 12.00
start: Metro Wilanowska
zapisy e-mailowe: k.kepinski@niaiu.pl

Pojęcie nieużytku bywa odczytywane głęboko pejoratywnie, kojarząc się z marnotrawstwem i niegospodarnością. W trakcie wizyty na takim „nieużytecznym” terenie dawnej wsi Potoki, na obrzeżach centrum Warszawy, zbadamy różne warstwy miejskich nieużytków: ich nieformalne zastosowania i aspekty środowiskowe. Porozmawiamy o skomplikowanej sytuacji materialnej obszaru i odwiedzimy osiedla deweloperskie standardu premium w klinie napowietrzającym miasto.

Maciej Łepkowski jest doktorantem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego badania dotyczą rewaloryzacji miast i nieformalnej urbanistyki.

Spacery stanowią kontynuację programu Footloose Warsaw. Towards a walkable urban theory.

Więcej informacji o wydarzeniach urodzinowych na www.niaiu.pl/urodziny-niaiu