Wyniki ankiet z 1. Kongresu Edukacji Architektonicznej

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiet przeprowadzonych podczas 1. Kongresu Edukacji Architektonicznej odbywającego się w Tucznie w dniach 10-13 października. Zostały one wypełnione m.in. przez architektów, edukatorów, nauczycieli akademickich.

Celem było określenie poziomu jakości kształcenia z zakresu edukacji architektonicznej i urbanistycznej w Polsce na podstawie istniejących programów i działań, poznanie trudności z jakimi mierzą się osoby prowadzące takie działania, sprawdzenie rozkładu realizacji projektów w kraju (gdzie jest najwięcej realizowanych projektów, a gdzie najmniej) oraz charakter prowadzenia tych działań (edukacyjne czy popularyzatorskie).

Mając na uwadze powyższe, w ramach przeprowadzonego badania poddano analizie kwestie, które mogą być źródłem wiedzy na temat jakości kształcenia oraz barier stanowiących przeszkodę w zdobywaniu wiedzy. Poddano zatem pod ocenę programy edukacji architektonicznej realizowane przez pracodawców zatrudniających respondentów oraz programy, które respondenci sami realizowali bądź realizują.