„Nagroda NIAiU dla najlepszej pracy magisterskiej” – wręczenie nagród

Zapraszamy na ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy nagrodzonych prac w konkursie „Nagroda NIAiU dla najlepszej pracy magisterskiej”. Celem pierwszej edycji konkursu Nagroda NIAiU dla najlepszej pracy magisterskiej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki była promocja jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych.
Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.
W CZĘŚCI PROJEKTOWEJ oceniane były projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów.
W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ nagrodzone zostały rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

NAGRODA GŁÓWNA: po 5000 zł w każdej kategorii
WYRÓŻNIENIA: po dwa wyróżnienia w wysokości 2500 zł w każdej kategorii

Wręczenie nagród odbywa się w ramach Pierwszych urodzin NIAiU: Pozwolenie na działanie. Architektura tymczasowości. Więcej informacji na www.niaiu.pl/urodziny-niaiu