plakat Definiowania Przestrzeni Architektonicznej

Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej

23-24 listopada 2018 roku w  Krakowie, w kampusie Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej: Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury.” Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej IPA WA PK.

Konferencja DEF z założenia ma tworzyć miejsce dorocznej rozmowy o architekturze. Potrzebę uznano za stosowną w dobie szybkiego tempa przemian współczesnej codzienności, znajdujących wyraz także w sferze wydarzeń architektonicznych.
Pierwsze spotkanie w 2001 roku zainicjowało wielowątkową dyskusję. Wówczas, to pojemne hasło przyjęte jako nazwa cyklu, wskazało konieczność określenia kolejnych tematów: Projektowanie architektury a teoria, – 2002 r., Granice architektury – 2003 r., Architektura jako sztuka – 2004 r. Rozmawiano o pięknie, użyteczności i kontekście architektonicznym. W kolejnych dyskusjach rozeznawano relację pomiędzy praktyką architektoniczną a wiedzą–teorią. Podczas piątego spotkania poszukiwano odpowiedzi na pytanie zasadnicze: Co to jest architektura? – 2005 r. Szczęśliwie nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi! W 2006 r. omawiano rolę Architektonicznego tworzywa, zwracając uwagę na jego naturę materialną i ideową. W roku 2007 temat spotkania Co z tym pięknem architektury współczesnej? – pozwolił na rozstanie się z tęsknotą za pięknem, ale bez zgody na jego nieistnienie. W 2008 roku definiując przestrzeń architektoniczną, postanowiono poruszyć problem roli i znaczenia – Dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta. W 2009 roku tematem była: Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście, w 2010 – Architektura dziś, w 2011 – Trwanie i przemijanie architektury, w 2012 – Detal Architektoniczny, w 2013 – Zapisu Przestrzeni Architektonicznej, w 2015 – Gry i zabawy architektury. XV edycja w 2016 roku dotyczyła tematu: Dom w mieście – właściwości rzeczy architektonicznej. XVI edycja w 2017 roku poruszała temat: Transmutacje betonu.

fot. J. Zych