X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją”

W dniach 17-18 października 2018 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym odbyła się X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją” organizowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, podczas której podjęto problematykę partycypacji społecznej i polityki miejskiej.

Podczas wydarzenia, w gronie architektów, inwestorów, deweloperów oraz przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej, uczestnicy oraz prelegenci podjęli temat gwarantów sukcesu i trwałości działań związanych z ochroną i zarządzaniem zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi. Tematem tegorocznego wydarzenia była „Przyszłość rynku konserwatorsko-inwestycyjnego w Polsce na tle doświadczeń ostatniego dziesięciolecia”. Konferencję zainaugurował p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Bolesław Stelmach, wygłaszając wykład o budowaniu Sejmu RP. Drugiego dnia konferencji odbył się pokonferencyjny panel Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, podczas którego przeprowadzone zostały dyskusje i rozmowy uczestników i gości konferencji, a także zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.