Usługi ekosystemowe – możliwości i potencjał krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje VII konferencję poświęconą wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, pn.: Usługi ekosystemowe – możliwości i potencjał krajobrazu, która odbędzie się 18 października 2018 roku w Centrum konferencyjnym Nimbus w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98, sala Nimbus 1-3.

Celem konferencji w nawiązaniu do tegorocznego hasła Dnia Krajobrazu – „Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas”, będzie próba podjęcia dyskusji na temat usług krajobrazowych. Na konferencji zostanie poruszona także kwestia możliwości finansowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu.

W konferencji weźmie udział Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.