Nagroda NIAiU na najlepsze prace magisterskie

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę NIAiU dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W części projektowej oceniane będą projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów. W części teoretycznej nagrodzone zostaną rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.
Kategorie

Projekt

Prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

Teoria

Prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu dziedzin takich jak: historia sztuki, historia, socjologia, antropologia, filozofia, ekonomia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, prawo, zarządzanie oraz wszystkie inne kierunki nie projektowe.

Nagroda główna wynosi 5 tys. złotych w każdej kategorii.

W każdej kategorii przyznajemy również po dwa wyróżnienia w wysokości 2,5 tys. złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń (decyduje data doręczenia): 19 listopada 2018

Obrady jury: 19 – 23 listopada 2018

Przekazanie informacji o wynikach laureatom konkursu: 26 – 30 listopada 2018

Uroczyste wręczenie nagród w Warszawie: 1 grudnia 2018

Szczegóły na: www.niaiu.pl/nagroda-niaiu