Konferencja o Konkursach Architektonicznych w Chęcinach

Konferencja o Konkursach Architektonicznych, której Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki był współorganizatorem, to spotkanie służące dyskusji oraz wymianie doświadczeń związanych z organizacją konkursów architektonicznych. Odbywające się w dniach 23-25 września w Chęcinach wydarzenie rozpoczęło się wyjazdem studialnym obejmującym wybrane realizacje architektoniczne w województwie świętokrzyskim powstałe bądź przygotowane na podstawie wyników konkursów architektonicznych. W Starachowicach i Kielcach zorganizowano spotkania z inwestorami oraz architektami.

Konferencja była poświęcona dobrym praktykom i kwestiom problematycznym wnikającym z doświadczenia przy organizacji konkursów w Polsce m.in. przez SARP. Zostały one zestawione z działaniami fundacji Architectuur Lokaal, która opracowała i z powodzeniem stosuje w Holandii procedurę dwuetapowych konkursów architektonicznych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały powstałe w wyniku konkursów architektonicznych inwestycje w województwie świętokrzyskim oraz w Polsce. Omówiono też problemy związane z realizacją konkursów – głównie z punktu widzenia architekta.

Podczas wydarzenia przedstawiciele Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki poruszali m.in. temat formuły konkursów, zwrotu kosztów przygotowania koncepcji konkursowych oraz otwartości i procedur Prawa Zamówień Publicznych.

Zdjęcie główne: fot. Grzegorz Krzemień