Partnerujemy Forum Dialogu Mieszkaniowego

Jesteśmy partnerami jednej ze ścieżek Forum Dialogu Mieszkaniowego, które odbędzie się 21 czerwca w Warszawie. Zapraszamy na Stadion Narodowy.

Forum Dialogu Mieszkaniowego ma na celu zainicjowanie ogólnopolskiej debaty publicznej o rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce.

„Pragniemy, by była to debata kompleksowa, uwzględniająca wszystkie kluczowe wyzwania, jakie stoją przed tym rynkiem –w aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i legislacyjnym. Założeniem Forum jest udział wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego”, tłumaczą organizatorzy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości S.A., we współpracy z Radą Mieszkalnictwa, działającą przy Prezesie Rady Ministrów.

Założeniem jest, aby w czasie wydarzenia powstały grupy eksperckie, które będą później pełniły funkcje analityczne i doradcze dla Rady Mieszkalnictwa.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest partnerem trzeciej z pięciu tzw. ścieżek na Forum. Wspólnie z ekspertami z różnych dziedzin zajmiemy się m.in. zrównoważonym rozwojem miast, zwiększeniem jakości i przejrzystości planowania przestrzennego, standaryzacją lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, lepszym dostępem do infrastruktury społecznej i technicznej w nowo powstających inwestycjach; odblokowaniem potencjału gruntów rolnych i poprzemysłowych,  zatrzymaniem suburbanizacji, czy zmianą struktury zdegradowanych terenów miejskich.

Forum Dialogu Mieszkaniowego odbędzie się 21 czerwca w godz. 10.00 – 15.30 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Udział w Forum jest bezpłatny i otwarty. Warunkiem udziału jest indywidualne wypełnienie formularza rejestracyjnego.