Podcast NCK o naszym Instytucie

Jakie zadania stoją przed Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, czego oczekują po nim eksperci i mieszkańcy polskich miast i wsi? Odpowiedzi szukała Magdalena Miszewska w Audycjach Kulturalnych.

Audycje Kulturalne to podcast Narodowego Centrum Kultury. W tym odcinku, przy okazji oficjalnej inauguracji Instytutu dziennikarka NCK rozmawiała z Izabelą Pastuszko, z-cą Dyrektora NIAiU, historykiem sztuki dr hab. Andrzejem Szczerskim i Bogną Świątkowską, prezeską Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana.