Budynki w 3D od NIAiU do zdobycia

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozda warszawiakom trzy tysiące budynków. Szukajcie w mieście kubików z charakterystycznym logo.

10 i 11 maja Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozpocznie oficjalnie swoją działalność. Decyzję o powołaniu NIAiU podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Instytutu powołany został wybitny architekt – Bolesław Stelmach.

– Do tej pory w ujęciu ministerialnym architektura rozumiana była jako tkanka, złożona z pojedynczych komórek-obiektów. Była ona przedmiotem namysłu techniczno-parametrycznego – mówi dr hab. Bolesław Stelmach. – Dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zaś ta tkanka i jej pojedyncze komórki są przedmiotem namysłu humanistycznego.

NIAiU poprzez działalność badawczą, dokumentacyjną, popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą ma kształtować świadomość społeczną, promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną oraz podejmować starania w kierunku zachowania narodowego dziedzictwa architektonicznego XX wieku. Jednym z zadań Instytutu jest bieżąca współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej w celu podniesienia jakości przestrzeni publicznych, znalezienia równowagi w ich rozwoju oraz porozumienia w procesie ich projektowania i planowania.

– Nasze społeczeństwo coraz wyraźniej komunikuje, że przestrzeń wspólna jest wartością, a architektura i urbanistyka stają się częstym tematem dyskusji wśród Polaków. Naszą misją jako państwowej instytucji kultury jest przywrócenie należnego miejsca debatom, badaniom i refleksji nad tkanką miejską oraz podejmowanie działań, by ta wspólna przestrzeń nabierała jakości – tłumaczy Zastępca Dyrektora NIAiU Izabela Pastuszko. – Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z faktu, że podejmujemy się zadania, którego pełna realizacja wymaga dekad.

10 i 11 maja NIAiU w trzech lokalizacjach w Warszawie postawi nawiązujące do architektury bloków kubiki, w których  znajdować się będą miniatury budynków wykonane w technologii 3D. Wybraliśmy trzy sztandarowe przykłady obiektów mieszkalnych z ostatniego wieku: dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, kamienicę Dom Śląski z Krakowa oraz kultowy blok „Kukurydza” z Osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Miniatury, których przygotowaliśmy dokładnie trzy tysiące zostaną rozdane przechodniom.