Stanowisko w sprawie tzw. specustawy mieszkaniowej

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o możliwość udostępnienia oficjalnej opinii Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w sprawie tzw. specustawy mieszkaniowej, czyli ustawy pod roboczym tytułem: „ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” publikujemy stanowisko Instytutu w tej sprawie. Dokument udostępniony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Instytutu.