Witold Korski (urodzony 24 VII 1918 roku, zmarły 8 VIII 2003 roku) – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Asystent Adolfa Szyszko-Bohusza, twórca, którego pasją była architektura teatrów, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Honorową Nagrodę SARP otrzymał w 1990 roku.

Współpraca

W swojej pracy zawodowej Witold Korski współpracował z wieloma architektami. Wspólnie z Adolfem Szyszko-Bohuszem, którego był wychowankiem, uzyskali nagrodę w konkursie na odbudowę kościoła św. Aleksandra w Warszawie. Ciekawostką jest, że Witold Korski przy niektórych swoich projektach pracował z ojcem – Józefem Korskim, również architektem, który był twórcą kilku obiektów w Łodzi oraz modernistą.

Architektura teatrów i sztuka medalierstwa

Architektura teatrów stała się głównym obszarem działalności Witolda Korskiego po realizacji w latach 1949-1955 projektu Teatru Wielkiego w Łodzi (wraz z J. Korskim i R. Szybmorskim). Oprócz projektowania teatrów prowadził w tym zakresie intensywne studia. Były to badania z obszaru technologii teatralnej z uwzględnieniem przeszłości, przede wszystkim teatru Szekspira. Witold Korski brał udział w wielu konkursach z tej tematyki, np. na Operę Narodową Sofii. Co ciekawe, drugą, równie ważną pasją Witolda Korskiego było medalierstwo. Sam był twórcą medali, brał także udział w konkursach międzynarodowych. Najbardziej znaną kolekcją Korskiego jest seria „Królewska”. Częściowo, do tej sztuki zaliczany jest relikwiarz św. Jadwigi, Królowej Polski w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Był także rysownikiem – stworzył m.in. okolicznościowe plakaty, zaproszenia itp.

Teatr Wielki w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi został zaprojektowany na przełomie lat 40. i 50. Co ciekawe, Witold i Józef Korscy nie wygrali zorganizowanego w 1948 roku konkursu na gmach teatralny – przeprowadzony z inicjatywy Leona Schillera konkurs nie doczekał się rozstrzygnięcia. Zdecydowano wtedy, że obiekt zaprojektują Józef i Witold Korscy. Jednym z powodów takiego wyboru był fakt, że Józef Korski był twórcą gmachu łódzkiego Sądu Okręgowego w latach 1927-32. Prace nad Teatrem Wielkim w Łodzi ruszyły w 1950 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło w 1967 roku. Autorami obiektu są nie tylko Korscy, ale także Roman Szymborski. Architekci zaprojektowali teatr w stylu uproszczonego klasycyzmu. Obiekt składa się z dwóch brył: dolna część to filarowe podcienia i dekoracyjny fryz, natomiast górna to kolumnowy portyk zwieńczony szerokim gzymsem. Fasada jako jedyna otrzymała zdobne formy. 

Kościół pw. Św. Teresy i Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi

Budowa kościoła rozpoczęła się w 1950 roku, został oddany do użytku w 1963 roku. Świątynia znajduje się w rozwidleniu ulic, co – razem z brakiem monumentalnych budowli wokół – podkreśla wielkość obiektu. Kościół to bardzo duża świątynia zbudowana na planie krzyża greckiego, zwieńczona pięcioma kopułami. Kościół jest przykładem połączeni klasycystycznego ładu (kolumnada, podcienia, kopuły) z prostymi geometrycznymi formami modernistycznymi, jak choćby żelbetowa kratownica na fasadzie.

Zdjęcie główne: Teatr Wielki w Łodzi, źródło: HRS Poland – Łódź

Wybrane realizacje:

1949-1955 – Teatr Wielki w Łodzi (wspólnie z Józefem Korskim i Romanem Szymborskim);

1950-1963 – kościół pw. Św. Teresy i Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi (wspólnie z Józefem Korskim).

1980-1985 – kościół w Prokocimiu Nowym koło Krakowa (wraz z zespołem).

Źródła:

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0061-0007 [18.01.2019 r.];

http://sztuka-architektury.pl/article/7965/witold-korski-laureat-honorowej-nagrody-sarp-z-1990-roku [18.01.2019 r.].