Jak zostać uczestnikiem Kongresu?

Zasady rekrutacji do projektu określa Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej.

Zgłoszenia do udziału w 1. Kongresie Edukacji Architektonicznej przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: p.janowska@niaiu.pl

Dodatkowych informacji udzieli koordynator projektu, Paulina Janowska: p.janowska@niaiu.pl

Zgłoszenie (w formie jednego pliku PDF o objętości trzech stron oraz przesłanego formularza zgłoszeniowego online za pośrednictwem tej strony) składa się z:

  1. Formularza zgłoszeniowego (patrz poniżej).
  2. Biogram kandydata/kandydatki (do 2000 znaków).
  3. Opisu instytucji lub osoby wraz z zakresem działalności, przybliżającego doświadczenie i motywacje kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w Kongresie.
    (maks. 1 strona A4 znormalizowanego maszynopisu; 2000 znaków).

Wyboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna złożona z koordynatora projektu oraz przedstawiciela Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.
Udział w kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz transport z Warszawy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 września 2018 roku
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 20 września 2018

W ramach otwartego naboru do udziału w 1. Kongresie Edukacji Architektonicznej zaprosimy 25 uczestników.

Formularz zgłoszeniowy na Kongres

Regulamin