Jesteśmy grupą specjalistów z różnych dziedzin, których łączy pasja do architektury i urbanistyki oraz przekonanie, że tworzenie wartościowych, przyjaznych ludziom przestrzeni jest sztuką. Zależy nam, aby Polacy nawiązali więź z przestrzenią w której żyją, poczuli się za nią odpowiedzialni, potrafili ją docenić, podejść do niej krytycznie oraz zyskali umiejętności przydatne do tego, by świadomie ją współtworzyć.

Dyrekcja Instytutu

DR HAB. INŻ. ARCH.
BOLESŁAW STELMACH,
PROF. PŁ

Dyrektor Instytutu
e-mail: sekretariat@niaiu.pl

MGR INŻ. ARCH. EWA ROMBALSKA

Pełnomocnik ds. Koordynacji Projektów
e-mail: e.rombalska@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 30

DR INŻ. ARCH.
TOMASZ SŁAWIŃSKI

Zastępca Dyrektora
e-mail: t.slawinski@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 35

Sekretariat

MAGDALENA KARPISZ

Specjalistka ds. administracyjno-biurowych
e-mail: sekretariat@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 30

Dział Naukowy, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji

DR HAB. BŁAŻEJ BRZOSTEK

Kierownik Działu Naukowego, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji
e-mail: b.brzostek@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 34

DR ANDRZEJ SKALIMOWSKI

Specjalista ds. naukowych
e-mail: a.skalimowski@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 34

Dział Projektów Zewnętrznych i Wystaw

KACPER KĘPIŃSKI

Kierownik Działu Projektów Zewnętrznych i Wystaw
e-mail: k.kepinski@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 37

DOMINIKA DRAGAN-ALCANTARA

Specjalistka ds. projektów zewnętrznych i wystaw
e-mail: d.dragan@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 37

ZUZANNA MIELCZAREK

Specjalistka ds. projektów zewnętrznych i wystaw
e-mail: z.mielczarek@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 37

Dział Edukacji

KATARZYNA DOMAGALSKA

Specjalistka ds. edukacji
e-mail: k.domagalska@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 36

PATRYCJA JASTRZĘBSKA

Specjalistka ds. edukacji
e-mail: p.jastrzebska@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 36

Dział Wydawnictw wraz z Biblioteką

KAROLINA ANDRZEJEWSKA-BATKO

Kierownik Działu Wydawnictw
e-mail: k.andrzejewskabatko@niaiu.pl
tel.: +48 22 657 18 63

IRMINA BIEŁA

Specjalistka ds. wydawnictw
e-mail: i.biela@niaiu.pl
tel.: +48 22 657 18 63

TOMASZ KUBACZYK

Główny specjalista ds. wydawnictw
e-mail: t.kubaczyk@niaiu.pl
tel.: +48 22 657 18 63

KATARZYNA KUCHARCZUK

Specjalistka ds. wydawnictw
e-mail: k.kucharczuk@niaiu.pl
tel.: +48 22 657 18 63

Dział Komunikacji i Promocji

KATARZYNA NESTOROWICZ

Główna specjalistka ds. projektowania graficznego i promocji
e-mail: k.nestorowicz@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 33

DOMINIK WITASZCZYK

Główny specjalista ds. komunikacji
i promocji
e-mail: d.witaszczyk@niaiu.pl
tel.: +48 515 321 558

Dział Finansowo-Kadrowy

MIROSŁAW PLUTA

Główny Księgowy
e-mail: m.pluta@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 31

EDYTA OCHOCKA

Główna Specjalistka ds. księgowo-kadrowych
e-mail: e.ochocka@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 31

Dział Organizacyjno-Prawny

JOLANTA LUBIENIECKA

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
e-mail: j.lubieniecka@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 32

PAULA KOZIAK

Specjalistka ds. organizacyjno-prawnych
e-mail: p.koziak@niaiu.pl
tel.: +48 22 522 65 32

X