Rekrutacja

Rekrutacja do projektu w roku 2018 zakończyła się.

Jak zostać uczestnikiem szkoły?

Zasady rekrutacji do projektu określa Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej.

Zgłoszenia do udziału w Urban Summer School przyjmowane są drogą elektroniczną pod
adresem: urbansummerschool@niaiu.pl

Dodatkowych informacji udzieli koordynator projektu, Kacper Kępiński: k.kepinski@niaiu.pl

Zgłoszenie (w formie jednego pliku PDF o objętości trzech stron oraz przesłanego formularza zgłoszeniowego online za pośrednictwem tej strony) składa się z:

  1. Formularza zgłoszeniowego (patrz poniżej).
  2. CV kandydata/kandydatki (1 strona A4).
  3. Listu motywacyjnego, przybliżającego doświadczenie i motywacje kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w Urban Summer School: Open form
    (maks. 1 strona A4 znormalizowanego maszynopisu; 1800 znaków).
  4. Esej „Open Form: Flexibility of Space, Actions of People”
    (maks. 1 strona A4 znormalizowanego maszynopisu; 1800 znaków).

Wyboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Udział w szkole jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży do 200 euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 maja 2018
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 19 maja 2018

Do udziału w Urban Summer School zaprosimy 15 uczestników.

Link do Szkoły letniej Center for Urban History of East Central Europe: www.lvivcenter.org/en/summerschools/

Regulamin rekrutacji [kliknij, aby otworzyć PDF]
Call for applications PDF [kliknij, aby otworzyć PDF]
Plakat Urban Summer School [pobierz JPG]
X