Organizatorzy:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki,
Sfinansowano ze środków publicznych będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Center for Urban History of East Central Europe

Partnerzy:


Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie


Miasto Lublin

X