• Tożsamość.

    100 lat polskiej architektury

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury to publikacja towarzysząca pięciu wystawom przygotowanym przez Narodowy Instytuty Architektury i Urbanistyki. Na przykładzie wybranych miast – Krakowa, Warszawy, Lublina, Poznania i Katowic – ukazano panoramę zjawisk obecnych w polskiej architekturze po 1918 roku.

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury opowiada o budynkach i przestrzeniach oraz twórcach, którzy wpłynęli na kształt miast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zadaje przy tym pytania o społeczną tożsamość i zmianę, ale także o rolę architektów i urbanistów w naszym codziennym życiu. W jaki sposób ich działalność przyczynia się do budowy polskiego krajobrazu kulturowego oraz tożsamości miejsc, które zamieszkujemy?

Publikacja została podzielona na części odpowiadające kolejno pięciu wystawom, z których każda ukazuje inny fragment historii i skupia się na innym wątku przewodnim. Na przykładzie architektury Krakowa ukazujemy lata 1918–1939, zaś tematem głównym jest Sztuka. W Warszawie (1939–1956) podejmujemy zagadnienie Władzy, w Lublinie (1956–1970) – Społeczeństwa, w Poznaniu (1970–1989) – Transferu, w Katowicach (1989–2018) przyglądamy się Przemianie. Teksty kuratorskie autorstwa Małgorzaty Jędrzejczyk, Błażeja Brzostka i Grzegorza Miki, Karola Krupy i Marcina Semeniuka, Alicji Gzowskiej i Natalii Raczkowskiej oraz Jakuba Świerzawskiego uzupełniają wstępy problemowe Andrzeja Szczerskiego, Waldemara Baraniewskiego, Emilii Kiecko, Łukasza Stanka i Joanny Kusiak. Publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami, rysunkami i rzutami najważniejszych obiektów, które tworzą panoramę stu lat polskiej architektury.

Seria pięciu wystaw i podsumowujący je katalog pozwalają nam pokazać, że różnorodne, lokalne procesy modernizacyjne splatają się ze sobą, by ostatecznie złożyć się na ogólny dorobek polskiej architektury i urbanistyki. Chcemy tym samym nie tylko promować polską kulturę architektoniczną, lecz także zaprosić do refleksji nad naszym otoczeniem i jakością przestrzeni, w której żyjemy.

 

Katalog wystawy Tożsamość. 100 lat polskiej architektury

pod red. Bolesława Stelmacha i Karoliny Andrzejewskiej-Batko

Teksty: Waldemar Baraniewski, Błażej Brzostek, Alicja Gzowska, Małgorzata Jędrzejczyk, Emilia Kiecko, Karol Krupa, Joanna Kusiak, Grzegorz Mika, Grzegorz Piątek, Natalia Raczkowska, Marcin Siemeniuk, Łukasz Stanek, Bolesław Stelmach, Andrzej Szczerski, Jakub Świerzawski
Redakcja merytoryczna: Andrzej Skalimowski, Tomasz Sławiński
Redakcja i korekta językowa: Konrad Zych
Współpraca redakcyjna: Katarzyna Kucharczuk
Projekt graficzny i skład: Tomasz Bersz
Współpraca: Patrycja Drzazga
Pozyskanie praw do zdjęć: Agnieszka Gizińska, Joanna Waśko
Przygotowanie zdjęć do druku: Tomasz Kubaczyk, Maciej Turczyniak
Redaktor prowadząca: Karolina Andrzejewska-Batko
Nakład: 2000 egz.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki / 2019
Wydanie I
Warszawa 2019
ISBN: 978-83-951542-7-0
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

X