e-mail: k.andrzejewskabatko@niaiu.pl
tel.: (+48 22) 522 65 36