e-mail: sekretariat@niaiu.pl

Izabela Pastuszko – prawnik i historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS, gdzie przygotowuje prace doktorską z zakresu historii architektury i antropologii miasta o tytule „Późny modernizm w Lublinie. Między ideami a praktyką” (przewód doktorski otwarty w czerwcu 2017 r.). Ukończyła studia podyplomowe dla Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka monografii „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Pomysłodawczyni i założycielka Lubelskiej Agory Modernizmu. Twórczyni festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu. W swojej zawodowej działalności związana była m.in. z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Członek Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka publikacji naukowych i artykułów w prasie, dotyczących powojennej spuścizny architektonicznej miasta Lublina. Brała udział w licznych projektach edukacyjnych popularyzujących architekturę i urbanistykę.