e-mail: sekretariat@niaiu.pl

Izabela Pastuszko – prawnik i historyk sztuki (absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) oraz Uniwersytetu Warszawskiego), doktorantka w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS, gdzie przygotowuje prace doktorską z zakresu historii architektury i antropologii miasta o tytule „Późny modernizm w Lublinie. Między ideami a praktyką” (przewód doktorski otwarty w czerwcu 2017 r.). Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe dla Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka monografii „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Pomysłodawczyni i założycielka Lubelskiej Agory Modernizmu. Twórczyni festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu. W swojej zawodowej działalności związana była m.in. z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Członek Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka publikacji naukowych i artykułów w prasie, dotyczących powojennej spuścizny architektonicznej miasta Lublina. Brała udział w licznych projektach edukacyjnych popularyzujących architekturę i urbanistykę, prowadząc m.in. architektoniczne spacery dla mieszkańców oraz otwarte wykłady dotyczące problematyki przestrzeni. W 2015 weszła w skład zespołu kuratorskiego, który opracował i wyprodukował wystawę „(A)Symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum”, pokazaną w Muzeum Lubelskim w Lublinie. W swojej obecnej działalności zawodowej skupia się na poszukiwaniu form powszechnej edukacji oraz wspieraniu badań z zakresu architektury i przestrzeni.