Praktyki w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki to państwowa instytucja kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą ma kształtować świadomość społeczną, promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną oraz podejmować starania w kierunku zachowania narodowego dziedzictwa architektonicznego XX wieku.

Praktyki w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki dają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy o instytucjach kultury, poznania praktycznych aspektów pracy w takich instytucjach oraz zapoznania się z jej strukturą organizacyjną i działalnością. Praktyki w NIAiU to idealna okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu architektury i urbanistyki, zdobycia cennego doświadczenia oraz rozpoczęcia współpracy z ekspertami w swojej dziedzinie.

Aby zgłosić się do programu praktyk, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Praktyki w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki możecie odbyć w dziale:

 • Dział Edukacji

  Jednym z celów powołania Instytutu jest kształtowanie społecznej świadomości znaczenia i roli architektury oraz urbanistyki, a także włączanie użytkowników przestrzeni publicznej w procesy jej projektowania i planowania. Realizacja tego zadania wymaga kompleksowego opracowania strategii popularyzacji tematyki architektonicznej i odpowiedniego kształcenia poszczególnych grup wiekowych. W tym celu Dział Edukacji zajmuje się między innymi przygotowywaniem wzorcowych materiałów szkoleniowych oraz opracowywaniem programów warsztatów i wydarzeń towarzyszących wystawom i innym inicjatywom Instytutu.

  Zrealizowane projekty w 2018 roku: Letnie Studium Miasta (Urban Summer School), Nagroda NIAiU dla najlepszych prac magisterskich i 1. Kongres Edukacji Architektonicznej.

 • Dział Projektów Zewnętrznych i Wystaw

  Jednym z celów działalności Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest krzewienie narodowej kultury architektonicznej. Ważna jest szeroka refleksja nad fundamentalnymi zagadnieniami dotyczącymi kształtowania otoczenia człowieka, jego przestrzeni życiowej. Widzom wystaw chcemy przybliżyć, jaka jest rola społeczna architektów i urbanistów oraz w jaki sposób ich działalność przyczynia się do budowy polskiego krajobrazu kulturowego i tożsamości miejsc, które zamieszkujemy. Zrealizowane projekty w 2018 roku: Gutt Architecture, Z architektem po współczesnych przestrzeniach oraz NIAiU wieczorową porą. Kino letnie na Foksal.

 • Dział Wydawnictw

  Praca Działu Wydawnictw wiąże się z realizacją celów badawczo-naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich Instytutu oraz współpracujących podmiotów zewnętrznych. Ambicją Instytutu jest między innymi stworzenie profesjonalnego, wysoko punktowanego wydawnictwa naukowego, niedostępnego na rynku akademickim. W planach jest także współtworzenie serii monografii wybitnych polskich architektów, których twórczość i życiorysy są przedmiotem prac magisterskich i rozpraw doktorskich. Publikacje wydane w 2018 roku: „Architektura w Polsce 1945-1989” Anny Cymer (wspólnie z Centrum Architektury) i „Warszawa Gutta” Błażeja Pindora (wspólnie z Fundacją Raster).

 • Dział Naukowy, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji

  Dział Naukowy, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji NIAiU prowadzi działania w zakresie dokumentacji historycznej, zwłaszcza kwerendy archiwalne, poszukiwanie spuścizn i różnych materiałów, obrazujących pracę polskich środowisk architektonicznych i urbanistycznych w XX w. Niestety, spuścizny w wielu wypadkach nie są w żaden sposób chronione, rozpraszają się lub niszczeją. Celem takiego działania jest więc identyfikowanie szans i zagrożeń, pozyskiwanie wartościowych źródeł i ich cyfryzacja. Dział wdraża projekt „historii mówionej”, czyli pozyskuje relacje architektów i urbanistów, pracowników instytucji, związanych z budownictwem, „decydentów”, krytyków architektury, naukowców, redaktorów czy kuratorów. Planujemy stworzenie wieloletniego planu badawczego, który zakładałby gromadzenie relacji, ich spisywanie i przetwarzanie.

 • Dział Komunikacji i Promocji

  Dział Komunikacji i Promocji odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością promocyjną i informacyjną NIAiU. W szczególności: prowadzi kanały informacyjne Instytutu w internecie (Facebook, Instagram, www), zajmuje się kontaktem z dziennikarzami, tworzy politykę medialną, koordynuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Dział ten uczestnicy we wszystkich projektach tworzonych oraz współtworzonych przez NIAiU.

FAQ

Aby zgłosić się do programu praktyk NIAiU wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy dodać CV, list motywacyjny oraz podpisany skan formularza RODO. Informujemy, że odezwiemy się do wybranych kandydatów.

 • Student/ka, Absolwent/ka (preferowane kierunki: architektura, gospodarka przestrzenna, historia sztuki, dziennikarstwo, marketing, zarządzanie, edukacja medialna itp.),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, umożliwiającym codzienną komunikację (zarówno werbalną, jak i pisemną),
 • Umiejętność organizacji czasu pracy,
 • Proaktywne podejście do wykonywanych zadań oraz samodzielność,
 • Otwartość, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość do pracy w wymiarze min. 20 godzin tygodniowo,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Doświadczenie w redagowaniu tekstów,
 • Pierwsze doświadczenia zawodowe/praktyki/staże, także zagraniczne.

Jeżeli masz więcej pytań, prosimy o kontakt na adres praktyki@niaiu.pl. Odpowiemy na wszystkie pytania!

Formularz Zgłoszeniowy

Imię i nazwisko
Adres E-mail
Numer telefonu
Wykształcenie
(opcjonalnie)
Ukończyłem/am już studia
Doświadczenie zawodowe:
Oczekiwania względem praktyk:
Dodaj CV (PDF)
Dodaj list motywacyjny (PDF)
Dodaj podpisaną klauzulę informacyjną RODO (PDF)