Miejsca trudne. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad

Miejsca trudne. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad

W ramach współpracy Instytutu Badań Literackich PAN oraz NIAiU prezentujemy fragmenty rozdziałów publikacji Miejsca trudne – transdyscyplinarny model badań. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad.

Cykl obejmuje przybliżenie założeń wypracowanych w ramach grantu NPRH MNiSW „Literaturoznawstwo architektoniczne” a także fragmenty kolejnych rozdziałów, których autorami są: architekt i urbanista prof. dr arch. Marek Budzyński; urbanistka Krystyna Ilmurzyńska – wykładowczyni Politechniki Warszawskiej; socjolog przestrzeni prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki; varsavianista Ryszard Mączewski z Fundacji „Warszawa1939.pl”; historyk Krzysztof Mordyński – doktorant IS PAN i kustosz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawczyni specjalizująca się w tematyce ekokrytyki dr Anna Kronenberg, związana z Uniwersytetem Łódzkim; literaturoznawca dr hab. Dawid Maria Osiński – adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX w. Uniwersytetu Warszawskiego; księgoznawca Jacek Paulinek – kustosz biblioteki IBL PAN; kulturoznawca dr hab. Igor Piotrowski – Kierownik Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; historyk dr Andrzej Skalimowski – adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN oraz specjalista ds. naukowych w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki; architekt dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ – Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki; literaturoznawca prof. dr hab. Wojciech Tomasik z Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; historyk techniki dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. Instytutu Historii Nauki PAN; literaturoznawca dr Aleksandra Wójtowicz – adiunkt w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności w Instytucie Badań Literackich PAN.

Strona projektu

 

Badania i wydanie publikacji finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnic­twa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju i Humanistyki” w latach 2016 – 2019, grant Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies), IBL PAN, kierownik: dr A. Wójtowicz, nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016. Pełna wersja publikacji wraz z przypisami jest dostępna w formie drukowanej.