Założenia kongresu

Uczestnicy będą partycypować w panelach prezentacyjnych i dyskusyjnych, w których zaproszeni goście opowiedzą o sytuacji edukacji architektonicznej w kraju. Zależy nam na uzyskaniu informacji na temat sposobów i metodyki pracy, a także trudności z jakimi spotykają się na co dzień. Podczas Kongresu planujemy przeprowadzić ankietę, na podstawie której zostanie sporządzony raport końcowy, odnoszący się do kondycji edukacji architektonicznej w Polsce.

Uczestnicy paneli zmierzą się z kwestiami takimi jak:

  • Edukacja w działaniu, w przestrzeni miasta – zaprezentowanie podmiotów, które szerzą wiedzę o architekturze i przestrzeni na skalę lokalną,
  • Popularyzacja edukacji, za pomocą różnych mediów – pochylimy się nad tematem rozpowszechniania i udostępniania wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki,
  • Instytucja edukuje – zaprezentowanie dużych instytucji, prowadzących projekty z zakresu edukacji architektury na skalę krajową.

Wezmą również udział w warsztatach:

  • „Czego potrzebują nasi użytkownicy? Elementy design thinking” – warsztaty poprowadzi Iwo Zmyślony, skupiając się na zagadnieniu identyfikacji odbiorców kultury oraz sposobach przekazu,
  • warsztaty Fundacji Polska Bez Barier, których głównym celem będzie ukazanie przeszkód, jakie architektura może stworzyć osobom z niepełnosprawnością.

 

Udział w Kongresie potwierdzili przedstawiciele:

Narodowego Centrum Kultury

SARP

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Architektury

Izby Architektów

Instytutu Designu

Narodowego Instytut Dziedzictwa

Programu „Księga Przestrzeni”

X