1. Kongres
Edukacji
Architektonicznej

Tuczno
10 – 13.10.2018

W dniach od 10 do 13 października odbędzie się pierwszy Kongres Edukacji Architektonicznej (KEA), którego celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej. Kongres jest organizowany przez NIAiU i SARP – zakłada spotkanie przedstawicieli różnych jednostek działających na terenie całego kraju, zajmujących się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce, w celu nawiązania współpracy i konfrontacji zdobytego doświadczenia. Zaproszeni będą zatem zarówno architekci, dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele organizacji zawodowych, fundacji oraz stowarzyszeń jak i edukatorzy i animatorzy, czy osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów.

Kongres będzie trwał trzy dni, w wyjątkowych okolicznościach i przestrzeni historycznej jaką jest Zamek w Tucznie. Rozpocznie się panelami dyskusyjnymi, w których zaproszeni goście opowiedzą o sytuacji edukacji architektonicznej w kraju, co pozwoli prześledzić sposoby i metodykę pracy, a także poznać trudności z jakimi spotykają się na co dzień. Wszystko to, aby sporządzić rzeczową diagnostykę edukacji architektonicznej w Polsce. W trakcie Kongresu będzie możliwość wzięcia udziału w wykładach i warsztatach, dających możliwość spojrzenia na temat architektury w nieoczywisty sposób.

X