Background

MATERIAŁY PRASOWE

Kontakt dla mediów: +48 515 321 558 / d.witaszczyk@niaiu.pl

Identyfikacja wizualna NIAiU

Księga znaku zawiera zbiór informacji o sposobie wykorzystania znaku Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zarówno w druku jak i w wersjach cyfrowych. Wszelkie sytuacje, w których księga znaku nie daje jednoznacznych wskazówek co do wykorzystania znaku należy konsultować bezpośrednio z autorem znaku.

Autorka identyfikacji graficznej oraz księgi znaku: Magda Pyrgies

Materiały do pobrania

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA
Dyrektor NIAiU

Bolesław Stelmach to jeden z najbardziej uznanych polskich architektów. Jest absolwentem i doktorem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Habilitację uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest założycielem biura Stelmach i Partnerzy, autorem projektów wielokrotnie nagradzanych w kraju i za granicą. Wśród nich znajdują się projekty i realizacje: rozbudowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Centrum Hydroterapii „Atrium” w Nałęczowie (Nagroda Główna Stowarzyszania Architektów Polskich za 2004 r.), oddziału Banku NBP w  Lublinie (nagroda Ministerstwa Kultury za najlepszą rewaloryzację), Centrum Chopinowskiego w Warszawie i rewaloryzacji Parku w Żelazowej Woli (obydwa projekty nominowane do najważniejszej w Europie nagrody architektonicznej Mies van der Rohe Award) i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Nagroda Główna SARP za 2016 r.).

W 2010 roku otrzymał Nagrodę Honorową SARP, nazywaną „polskim Oscarem architektonicznym”.

X