Background

MATERIAŁY PRASOWE

kontakt: sekretariat@niaiu.pl
kontakt dla mediów: rzecznik@niaiu.pl
telefon: (+22) 522 65 33
facebook: fanpage (link)

Identyfikacja wizualna NIAiU

Księga znaku zawiera zbiór informacji o sposobie wykorzystania znaku
Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zarówno w druku
jak i w wersjach cyfrowych. Wszelkie sytuacje, w których księga znaku
nie daje jednoznacznych wskazówek co do wykorzystania znaku
należy konsultować bezpośrednio z autorem znaku.

Autorka identyfikacji graficznej oraz księgi znaku:
Magda Pyrgies, Główny specjalista ds. projektowania graficznego i promocji NIAiU

Materiały do pobrania

kontakt: sekretariat@niaiu.pl
telefon: (+48 22) 522 65 30

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA
Dyrektor NIAiU

Bolesław Stelmach to jeden z najbardziej uznanych polskich architektów. Jest absolwentem i doktorem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Habilitację uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest założycielem biura Stelmach i Partnerzy, autorem projektów wielokrotnie nagradzanych w kraju i za granicą. Wśród nich znajdują się projekty i realizacje: rozbudowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Centrum Hydroterapii „Atrium” w Nałęczowie (Nagroda Główna Stowarzyszania Architektów Polskich za 2004 r.), oddziału Banku NBP w  Lublinie (nagroda Ministerstwa Kultury za najlepszą rewaloryzację), Centrum Chopinowskiego w Warszawie i rewaloryzacji Parku w Żelazowej Woli (obydwa projekty nominowane do najważniejszej w Europie nagrody architektonicznej Mies van der Rohe Award) i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Nagroda Główna SARP za 2016 r.).

W 2010 roku otrzymał Nagrodę Honorową SARP, nazywaną „polskim Oscarem architektonicznym”.

Działania

strona internetowa: www.niaiu.pl/uss
kontakt: urbansummerschool@niaiu.pl
koordynacja: k.kepinski@niaiu.pl
facebook: wydarzenie (link)

Letnie Studium Miasta: Forma otwarta

Realizacje jednego z najbardziej dyskutowanych tandemów architektonicznych powojennej Polski, Oskara (1922–2005) i Zofii (1924–2013) Hansenów, na dwa tygodnie staną się poligonem doświadczalnym Letniego Studium Miasta – Urban Summer School. Ten międzynarodowy interdyscyplinarny projekt jest kolejną odsłoną zapoczątkowanej przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie szkoły letniej Wizje i doświadczenia, poświęconej tematyce miejskiej. Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i badaczy oraz młodych profesjonalistów działających na polu architektury, urbanistyki, sztuki i designu, a także przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych (historii, socjologii, sztuk pięknych, antropologii i innych). Nasze zaproszenie kierujemy do osób zainteresowanych funkcjonowaniem i przyszłością modernistycznych osiedli mieszkaniowych.

X