przestrzeń wspólna jest wartością

budzenie społecznej świadomości architektoniczno-urbanistycznej oraz kształtowanie nowej jakości w myśleniu o przestrzeniach wspólnych
.

inicjowanie i propagowanie wieloaspektowych badań nad polskim dziedzictwem architektoniczno-urbanistycznym oraz jego znaczeniem dla współczesności

działanie na rzecz wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej Polaków
i prowokowanie do debaty o wartości przestrzeni wspólnych

popularyzacja polskiej myśli architektonicznej i urbanistycznej poprzez cyfryzację oraz ułatwianie powszechnego dostępu do źródeł

ukazywanie twórczości polskich architektów i urbanistów w kontekście międzynarodowym oraz upowszechnianie ich dokonań w kraju i za granicą

X