Flagowymi i rozpoznawalnymi architektonicznymi symbolami procesów modernizacyjnych zachodzących w okresie II RP są elementy modernistycznej zabudowy dynamicznie rozwijających się miast takich jak Gdynia, Warszawa czy Katowice. Ich ranga wynika zarówno z bardzo dobrego ich przebadania, jak i szeregu akcji popularyzacyjnych (np. szlak architektury modernistycznej). Celem projektu jest pokazanie, że analogiczne zjawiska zaszły także w mniejszych ośrodkach, a będące ich świadectwem architektoniczne dziedzictwo może stać się pretekstem do lepszego wniknięcia w lokalną historię oraz budowy specyficznej, zakorzenionej lokalnie tożsamości nierozerwalnie związanej z ogólnokrajową narracją tzw. „wielkiej historii”.

Projekt zakłada wytypowanie 10 obszarów dawnych powiatów – po jednym z terenu każdego z 10 międzywojennych województw pozostających w obecnych granicach Polski. Ze względu na charakter projektu, wybrany powiat nie będzie ówczesną siedzibą władz administracyjnych województwa – umożliwi to analizę do tej pory słabiej promowanych, a bardzo wartościowych założeń takich jak np. osiedle Dyrekcja w Chełmie czy modernistyczna zabudowa miast Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W kolejnym etapie, w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 uczestników, o ile to możliwe związanych z danym regionem, którzy zostaną zaproszeni na zorganizowane specjalnie dla nich warsztaty dotyczące promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji, metodach prezentacji, organizacji wolontariatu. Warsztaty będą także wstępem do przygotowywania realizowanych w danych powiatach skromnych i dopasowanych do lokalnych możliwości organizacyjnych przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych, powiązanych z wybraną formą wolontariatu dla dziedzictwa („Dwudziestolecie w twoim powiecie”).

Kuratorzy-Organizatorzy w trakcie drugiej fazy badawczej będą pracować nad rozpoznaniem i uczytelnieniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Obejmie to między innymi identyfikację zrealizowanych w tym czasie projektów typowych takich jak szkoły, dworce czy standardowe obiekty mieszkalne – także wykonane z drewna. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem powstanie rozdawana za darmo mapa – przewodnik po wszystkich 10 lokalizacjach oraz pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury. Działania będą także relacjonowane na dedykowanej podstronie projektu będącej częścią strony internetowej NIAiU oraz w mediach społecznościowych. Merytoryczna i ikonograficzna treść tych regionalnych prezentacji będzie od początku koordynowana w taki sposób, aby zbudować z nich spójny scenariusz wspólnej wystawy, która pozwoli zaprezentować zupełnie nieznaną skalę i efekty działań modernizacyjnych w całym kraju. Wystawa pokazywana będzie w wybranych miastach wojewódzkich. W momencie zamknięcia pierwszej edycji wystawy zbiorczej odbędzie się spotkanie ewaluacyjne poświęcone doświadczeniom i wnioskom płynącym z zastosowanej formuły projektu ważnym dla realizacji jego drugiej części w roku 2020. Będzie ona poświęcona kolejnym, w analogiczny sposób wytypowanym, obszarom dawnych powiatów.

Wystawa podsumowująca projekt

Rekrutacja do projektu

Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

Powiat Chrzanowski: Aleksandra Gryc + Zuzanna Kasperczyk
Królewska Huta: Artur Wosz
Inowrocławski: Iwona Jastrzębska-Puzowska
Kaliski: Mateusz Rabiega
Morski: Agnieszka Lasota
Radomski: Mateusz Kiełczyński
Siedlecki: Joanna Lickiewicz
Wysokomazowiecki: Małgorzata Wesołowska
Wyszkowski: Ewa Kalnoj-Ziajkowska
Rzeszowski: Joanna Malczewska + Agata Mikrut

Rekrutacja do projektu została zakończona, a wybrane osoby zostały poinformowane e-mailowo o kolejnych krokach związanych z realizacją projektu. Wszystkich pozostałych zapraszamy do śledzenia postępów oraz informacji o możliwych kolejnych odsłonach „Infrastruktury Niepodległości” na stronie www.niaiu.pl oraz facebook’u.

W związku z realizacją projektu pt. „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych” ze środków Wieloletniego Programu „Niepodległa” Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Poszukuje kuratorów-organizatorów lokalnej edycji projektu dla następujących regionów II Rzeczpospolitej Polskiej:

powiat nowomazowiecki
powiat radomski
powiat chrzanowski
powiat siedlecki
powiat rzeszowski
powiat kaliski
powiat pucki ->powiat morski [z wyłączeniem Gdyni]
powiat inowrocławski
Królewska Huta [Chorzów]
powiat włocławski,

Szczegóły projektu w załączonym do ogłoszenia pliku pdf pt. „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”

Zakres zadań:

kwerenda biblioteczna i badania terenowe w zakresie architektonicznego dziedzictwa II RP wybranego regionu;
opracowanie pozyskanych materiałów; przygotowanie listy obiektów wraz opisami i materiałem ikonograficznym;
przygotowanie wstępnej koncepcji wydarzenia promującego lokalne dziedzictwo wraz z kosztorysem i harmonogramem produkcji;
współpraca z NIAIU w zakresie komunikacji i promocji projektu;
samodzielna realizacja lokalnej edycji projektu w regionie;
uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w Warszawie w terminie 13-14 lipca 2019;
zamknięcie i rozliczenie projektu

Wymagania:

Wykształcenie wyższe lub w trakcie ostatniego roku studiów; preferowana wykształcenie kierunkowe: historia sztuki, architektura, kulturoznawstwo;
Zainteresowania w zakresie lokalnego dziedzictwa, historii architektury, urbanistyki; preferowane osoby posiadające wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego wybranego regionu;
Preferowane doświadczenie z zakresu organizacji wydarzeń o charakterze popularyzatorskim (wykłady, projekcje filmowe, warsztaty, oprowadzanie);
Mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i organizowaniu wystaw, także plenerowych;
Umiejętność organizacji pracy własnej i cudzej;
Wysoko kultura osobista, komunikatywność, staranność, sumienność, terminowość i zaangażowanie;
Podstawowa umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
Oczekujemy chęci i umiejętności uczenia się, gotowości w uczestniczeniu w 2-dniowych warsztatach w lipcu w Warszawie (weekend)

Oferujemy:

praca na umowę – zlecenie;
możliwość zdobycia kompetencji i doświadczenia w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych;
szkolenia i wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne

Pełne informacje dostępne są w ogłoszeniu [pdf].

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

X