Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza pierwszą polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną. Celem konkursu jest zachęta i wsparcie tych, którzy kładą fundamenty kultury architektonicznej oraz pomagają dzieciom i młodzieży, od wieku szkolnego do osiągnięcia pełnoletności, w zrozumieniu procesów architektonicznych i kształtowania przestrzeni środowiska zbudowanego. Prezentowanie najbardziej wartościowych projektów edukacyjnych ma na celu wyróżnienie i docenienie pracy edukatorów, animatorów, popularyzatorów ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej.

Kategorie

Jednym z podstawowych założeń konkursu jest powiększanie świadomości na temat architektury, projektowania przestrzeni, urbanistyki i zrównoważonego rozwoju oraz promowanie zasadności edukowania dzieci i młodzieży w tych dziedzinach.
Nagrody zostaną wręczone w czterech kategoriach:
Media audiowizualne (filmy, audiowizualne, materiały edukacyjne, strony internetowe, media społecznościowe)
Publikacje (książki, czasopisma, narzędzia edukacyjne)
Instytucje (projekty edukacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, muzea)
Szkoły (projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli i uczniów)
Spośród zgłoszonych prac decyzją jury zostaną wyłonieni zwycięzcy każdej z wyodrębnionych kategorii.

 

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy edukatorów, animatorów, architektów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń, a także osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów. Zachęcamy prowadzących warsztaty, lekcje, zajęcia oraz publicystów i propagatorów wiedzy do zgłaszania swoich projektów.

 

Zgłoszenia

Na konkurs można zgłaszać projekty, które realizowane były pomiędzy 1 września 2017 r. a 15 marca 2020 r.
Prace należy przesyłać na adres NIAiU do 6 marca 2020 roku ( patrz: Regulamin)
 
Załączniki:

Regulamin (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (DOC)

Szablon zgłoszenia (PDF)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku (DOC)

 

Jury

Zgłoszone prace będą oceniane przez niezależne jury złożone z architektów, edukatorów i animatorów.
 
Skład jury:
Konrad Karmański – architekt, Łódzka Okręgowa Izba Architektów, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Yannick Roels – projektant, Cultureghem – CULTIVATING URBAN SPACE Bruksela
Tomasz Osięgłowski  – architekt, Ultra Architects
Hanna Zwierzchowska – architektka, edukatorka

 

Finał konkursu

Proces przyznawania nagród składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.
W pierwszej fazie każda krajowa sekcja członkowska UIA biorąca udział w konkursie zorganizuje proces selekcji na poziomie krajowym i nominuje jedno zgłoszenie w każdej kategorii przeznaczone do eliminacji międzynarodowych. W drugiej fazie międzynarodowe jury oceni nominowane prace i wybierze jedną nagrodę UIA Architecture & Children Golden Cubes w każdej kategorii.
Rozstrzygnięcie eliminacji krajowych nastąpi 15 marca 2020, a międzynarodowej w dn. 19-23 lipca 2020 w Rio de Janeiro, podczas Kongresu Międzynarodowej Unii Architektów (UIA).
Informacje o nominowanych projektach, a także o zwycięzcach pojawią się na stronie internetowej niaiu.plarchitectureandchildren-uia.com/golden-cubes

 

 

Organizator

Głównym organizatorem jest Union of International Associations – UIA Children & Architecure. Organizatorem edycji polskiej jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.
Komisarz konkursu: Katarzyna Domagalska
Kontakt: edukacja@niaiu.pl
X