DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury

23 – 24 listopada 2018

STRONA KONFERENCJI

ORGANIZATORZY

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Zakład Kompozycji Architektonicznej i Architektury Mieszkaniowej

Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej

Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zapraszają na kolejną edycję międzynarodowej konferencji „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej: Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury.” Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej IPA WA PK. Konferencja DEF z założenia ma tworzyć miejsce dorocznej rozmowy o architekturze. Potrzebę uznano za stosowną w dobie szybkiego tempa przemian współczesnej codzienności, znajdujących wyraz także w sferze wydarzeń architektonicznych.
Pierwsze spotkanie w 2001 roku zainicjowało wielowątkową dyskusję. Wówczas, to pojemne hasło przyjęte jako nazwa cyklu, wskazało konieczność określenia kolejnych tematów: Projektowanie architektury a teoria, – 2002r., Granice architektury – 2003r., Architektura jako sztuka – 2004r. Rozmawiano o pięknie, użyteczności i kontekście architektonicznym. W kolejnych dyskusjach rozeznawano relację pomiędzy praktyką architektoniczną a wiedzą–teorią. Podczas piątego spotkania poszukiwano odpowiedzi na pytanie zasadnicze: Co to jest architektura? – 2005r. Szczęśliwie nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi! W 2006 r. omawiano rolę Architektonicznego tworzywa, zwracając uwagę na jego naturę materialną i ideową. W roku 2007 temat spotkania Co z tym pięknem architektury współczesnej? – pozwolił na rozstanie się z tęsknotą za pięknem, ale bez zgody na jego nieistnienie. W 2008 roku definiując przestrzeń architektoniczną, postanowiono poruszyć problem roli i znaczenia – Dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta. W 2009 roku tematem była: Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście, w 2010 – Architektura dziś, w 2011 – Trwanie i przemijanie architektury, w 2012 – Detal Architektoniczny, w 2013 – Zapisu Przestrzeni Architektonicznej, w 2015 – Gry i zabawy architektury. XV edycja w 2016 roku dotyczy tematu: Dom w mieście – właściwości rzeczy architektonicznej. XVI edycja w 2017 roku dotyczy tematu: Transmutacje betonu. XVII edycja w rpku 2018 Tematem przewodnim konferencji jest Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury.

 

 

Tezy konferencji

Autorzy:

prof. Maria Misiągiewicz
prof. Dariusz Kozłowski

Informacje praktyczne

Konferencja odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2018 (piątek – sobota),
w Krakowie, w kampusie Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Pawilon Konferencyjno – Wystawowy „KOTŁOWNIA”. Podstawą obrad będzie dyskusja prowadzona przez moderatorów podczas zaplanowanych sesji. Dyskusję poprzedzają referaty wprowadzające, uzgodnione z organizatorami. Przed rozpoczęciem obrad wszyscy uczestnicy otrzymują wydawnictwo konferencyjne.

Informacje praktyczne na temat konferencji, terminów i możliwości uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

X