Poznajcie laureatów III edycji konkursu Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością:
W III edycji konkursu, jury pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Profesora PŁ, Bolesława Stelmacha, w składzie: mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, dr inż. arch. Jerzy Grochulski, w kategorii projektowa praca magisterska przyznało:
Nagrodę główną
Panu Mateuszowi Manii
za pracę pod tytułem
Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. Uzupełnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej i ukształtowanie lokalnego centrum Chomiczówka na warszawskich Bielanach pod kierunkiem dr hab. inż arch. Magdaleny Staniszkis na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wyróżnienie
Panu Mateuszowi Niemirskiemu
za pracę pod tytułem
Sieć miastotwórczych parkingów kameralnych jako metoda odzyskania charakteru miejskiego ulic na przykładzie Warszawy pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wyróżnienie
Pani Marcie Jabłońskiej
za pracę pod tytułem
„Praski szew” – projekt wielofunkcyjnej tymczasowej zabudowy uzupełniającej w zwartej tkance miejskiej jako element integrujący społeczność na Pradze Północ pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Sikorskiej na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie
wyróżnienie honorowe
Pani Joannie Ryżko
za pracę pod tytułem
Rola świadomości architektonicznej w procesie rewitalizacji. Projekt rewitalizacji osiedla WSM Mokotów pod kierunkiem dr inż. arch. Grzegorza Rytela na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wyróżnienie honorowe
Pani Annie Karbowskiej i Pani Pauli Karpowicz
za pracę pod tytułem
Po prostu Węglówka. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i adaptacja magazynów na centrum nauki w Białymstoku pod kierunkiem dr inż. arch. Barbary Zin na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

 

W kategorii teoretyczna praca magisterska, jury pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr. inż. arch. Tomasza Sławińskiego, w składzie: mgr Tomasz Fudala (kurator MSN), dr hab. prof.  Marta Leśniakowska (IS PAN) przyznało:
Nagrodę główną
Panu Michałowi Tomaszowi Wolszczakowi
za pracę pod tytułem
Dryf miejski. Aktywność człowieka w przestrzeni zurbanizowanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Gwosdza w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wyróżnienie
Panu Damianowi Zającowi
za pracę pod tytułem
Wpływ przynależności państwowej Truskawca na jego architekturę i układ przestrzenny pod kierunkiem dr hab. Rafała Eysmonta w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyróżnienie
Panu Sergiuszowi Waludzie-Rozmus
za pracę pod tytułem
Jednostka sąsiedzka 2.0 – możliwości stymulowania procesów sieciowania społeczności lokalnych poprzez zmiany przestrzenne w zabudowie miejskiej na przykładzie osiedla „C” w Tychach pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Janika na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
Gratulujemy!

 

WYSTAWA-plansze