NIAiU Poleca: Ślady w architekturze – spotkanie z WXCA i magazynem A&B

Wspólnie z magazynem Architektura i Biznes oraz pracownią WXCA zapraszamy w podróż śladami fundamentalnych praw fizyki, pierwotnej natury materii, tradycyjnego rzemiosła budowlanego, a także eksperymentów, dzięki którym architektura staje się bliższa środowisku i człowiekowi.

Na spotkaniu zostaną zadane pytania, jak skorzystać z mądrości pokoleń, wykorzystać prawa fizyki w kształtowaniu mniej energochłonnej architektury, czy i jak ograniczyć własną wygodę, by ślad, który odciskamy swoją twórczością był wartościowym wkładem w kształtowanie przyszłości planety.

Właśnie takie tematy są poruszane w wakacyjnym numerze Architektura i Biznes, który współredagowała pracownia WXCA. Porozmawiamy z zespołem WXCA, który współtworzył to wydanie magazynu: Anną Dobek-Lenczewską, Anną Majewską-Karolak, Katarzyną Billik oraz Małgorzatą Dembowską. Oprócz tego Małgorzata Tomczak – redaktor naczelna Architektury i Biznes, weźmie w krzyżowy ogień pytań Martę Sękulską-Wrońską i Szczepana Wrońskiego – współprowadzących pracownię WXCA.