Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci architekta Włodzimierza Muchy, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Członka SARP od 1985 r., członka Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP 1994-1997, Wiceprezesa Oddziału Warszawskiego SARP 1997-2000, Wiceprezesa SARP 2012-2015, Laureata Honorowej Nagrody SARP 2015, Sędziego konkursowego SARP, twórcy, autora i współautora wielu obiektów architektonicznych i rozwiązań urbanistycznych, w tym m.in.: BRE BANK S.A. w Bydgoszczy, Odbudowy i adaptacji zespołu Starej Papierni w Konstancinie Jeziornie na Centrum handlowo-usługowo-kulturalne, Zespołu mieszkaniowego EKO PARK – CAMERATA, Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Koszykowej, Przebudowy i modernizacji dawnej siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego PRUDENTIAL (HOTEL „WARSZAWA”) w Warszawie, Centrum Edukacyjnego Pułaskiego – WARKA, Studium Rewitalizacji Fabryki Wódek KONESER, Klub Sportowego DESKI w Warszawie, Budynku biurowego przy ul. Chmielnej w Warszawie.
Włodzimierz Mucha był laureatem nagród i wyróżnień w licznych konkursach architektonicznych.
Odznaczony Srebrną Odznaką SARP w 2015 r.
Łączymy się w smutku z Rodziną i Najbliższymi

 

Przypominamy artykuł Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mucha – architektura wrażliwa na kontekst miejsca

 

[źródło: http://www.sarp.org.pl]