Eksperymentalny Zespół Mieszkaniowy – Praca Dyplomowa