Prace wykończeniowe na Rynku Starego Miasta. Widoczna kobieta malująca metalową balustradę. Na dalszym planie widoczne kamienice na stronie Dekerta fot Zbyszko Siemaszko

Prace wykończeniowe na Rynku Starego Miasta. Widoczna kobieta malująca metalową balustradę. Na dalszym planie widoczne kamienice na stronie Dekerta fot Zbyszko Siemaszko