budynek mieszkalny dla pracowników ambasady chińskiej w Polsce przy Bonifraterskiej, fot. fotopolska.eu