Tadeusz Barucki (ur. 1922 r) – architekt i historyk, którego pasją od lat jest popularyzacja wiedzy o architekturze oraz dokumentowanie jej dziejów. Honorową Nagrodę SARP otrzymał w 1985 roku „w uznaniu jego pełnej zaangażowania wieloletniej działalności na rzecz rozwoju myśli architektonicznej”. 

Tadeusz Barucki – podróżnik i fotograf

Tadeusz Barucki tuż po wojnie studiował matematykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a później na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie także architekturę na Politechnice Warszawskiej. Właśnie dzięki takiemu wykształceniu może analizować architekturę równocześnie z aspektu technicznego i historycznego. Podróżując po świecie, odwiedził 104 kraje, w których odbył liczne rozmowy, gościł z wykładami na uczelniach wyższych, dzielił się wiedzą oraz zdobywał nowe doświadczenia o lokalnej architekturze. Podróże stały się przyczynkiem do napisania książek z serii Mała Encyklopedia Architektury m.in. „Architektura Szwecji”, „Architektura Japonii”, „Architektura Litwy” i wiele innych. Podczas wędrówek poznał licznych architektów – efektem ich rozmów są monografie, np. Alvara Aalto, Ralpha Erskine`a. Tadeusz Barucki jest też fotografem architektury – kolekcja jego 200 tys. zdjęć przyczyniła się do wydania do wydania londyńskiej kolekcji „Masters of Architecture”.

Architekt i zdobywca nagród

Swoją wiedzę wykorzystywał również na innych polach. W 1954 roku był sekretarzem organizacyjnym Międzynarodowego Spotkania Architektów w SARP w Warszawie. Był także (do 1961 roku) pracownikiem naukowym w Instytucie Urbanistyki i Architektury. Pracował również w biurach projektowych (m.in. w Biurze Projektów Przemysłu Węglowego w Krakowie). Był też sekretarzem generalnym i wiceprezesem SARP. 

Tadeusz Barucki jest laureatem prestiżowych nagród. Oprócz Honorowej Nagrody SARP otrzymał w 1981 roku wyróżnienie im. Jeana Tschumiego, które jest przyznawane przez Międzynarodową Unię Architektów, za promowanie kultury architektonicznej i wymianę informacji o niej na całym świecie. 

Najważniejsza jest rozmowa

Tadeusz Barucki uważa, że rozmowa i przebywanie z drugim człowiekiem jest równie ważne jak wiedza nabyta z książek. Jedną z jego najważniejszych publikacji jest książka  „Architekci świata o architekturze”, sporządzona na podstawie rozmów z architektami – Barucki zgromadził w niej ponad 200 autografów-wypowiedzi architektów z całego świata. Publikacja została doceniona: nagrodzono ją na w konkursie na najlepsze wydawnictwo o architekturze i architektach na moskiewskim Festiwalu architektury w 2006 roku. Barucki pisze i mówi o architekturze, korzystając z umiejętności reportażysty i antropologa kultury jednocześnie – dlatego jego twórczość tak umiejętnie przybliża nas do architektury i jej historii. 

Zdjęcie główne: Wystawa fotografii Tadeusza Baruckiego zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku w dniach do 18 sierpnia do 20 września 2017, fot. Lowdown.

Wybrane publikacje:

„Maciej Nowicki”, Arkady, Warszawa 1980;

„Architekci świata o architekturze / World Architects about Architecture”, Kanon, Warszawa 2005;

„Tygrysy/Tigers W. Kłyszewski, J. Mokrfzyński, E. Wierzbicki”, Salix Alba, Warszawa 2014.

Źródła:

Czyżewski A., Honorowa Nagroda SARP 1966-2006, Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Warszawa 2006;

www,sztuka-architektury.pl/article/9806/tadeusz-barucki-laureat-honorowej-nagrody-sarp-1985 [dostęp: 14.12.2018 r.];

www.pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Barucki [dostęp: 14.12.2018 r.].