Andrzej Jagodziński, Bogdan Krzyżanowski i Jerzy Szczepański – architekci związani z grupą ZAPA (Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych), gdzie pracowali we własnej Autorskiej Pracowni Architektonicznej. Honorową Nagrodę SARP otrzymali w 1992 roku za wybitne zasługi dla architektury polskiej.

Grupa ZAPA

Andrzej Jagodziński, Bogdan Krzyżanowski i Jerzy Szczepański to absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Pierwszy z nich ukończył go w 1958 roku, drugi w 1957, natomiast trzeci w 1959 roku. Architekci członkami grupy ZAPA zostali już na początku jej istnienia – od 1982 roku, kiedy to w ZAPA działało czternaście Autorskich Pracowni Architektonicznych. Warto wspomnieć, że w tamtym okresie jedyną prywatną formą organizacyjną była struktura spółdzielcza, i właśnie takie rozwiązanie przyjęła ZAPA. Grupa była także jedyną możliwością pracy samodzielnej dla pracowników uczelni w Gdańsku, była to swego rodzaju wolność zawodowa. Praca w ZAPA była także jedyną okazją do podpisania nazwiskiem własnych realizacji. Projekty ZAPA powstawały nie tylko na Pomorzu, ale i w całym kraju. Po 1989 roku Grupa pozostała Spółdzielnią Pracy Twórczej. Efektem 36-letniej działalności grup jest około 950 zrealizowanych kontraktów projektowych. 

Realizacje architektów

Realizacje Andrzeja Jagodzińskiego, Bogdana Krzyżanowskiego i Jerzego Szczepańskiego to zarówno obiekty użyteczności publicznej, obiekty sakralne, jak i budynki mieszkalne. Architekci są autorami budynków związanych z kulturą – w latach 1983-98 realizowali projekt na Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (część nowa oraz spichrze Panna, Oliwski i Miedź), natomiast w 1989 roku rozbudowali Teatr Miniatura w Gdańsku i przebudowali jego wnętrza. Andrzej Jagodziński, Bogdan Krzyżanowski i Jerzy Szczepański mają również w swoim dorobku kościoły: kościół NMP (część nowa) w Gdyni, kościół Św. Piotra i Pawła w Gdańsku oraz Kościół Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie. Do obiektów użyteczności publicznej zaliczyć należy banki autorstwa Andrzeja Jagodzińskiego i Bogdana Krzyżanowskiego – Bydgoski Bank Komunalny w Gdańsku-Wrzeszczu oraz Bank Gdański w Kwidzynie, biura, m.in. Baza Kontenerowa w Gdyni czy lokale handlowe, m.in. salon mody VOGAN w Sopocie.

Nagrody i wyróżnienia

Oprócz Honorowej Nagrody SARP Andrzej Jagodziński, Bogdan Krzyżanowski i Jerzy Szczepański zdobyli również m.in. Nagrodę Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) za projekt Teatru MINIATURA w Gdańsku w 1989 r. oraz medal „Zasłużony dla Miasta Gdańska” za projekt Teatru MINIATURA w Gdańsku.

Zdjęcie główne: kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie, źródło: wikipedia.pl, autor: Przemysław Jahr / Wikimedia Commons

Ważniejsze realizacje:

1983-98 – Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku;

1985-96 – kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie;

1989 – Teatr Miniatura w Gdańsku (rozbudowa i przebudowa wnętrz).

Źródła:

http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/andrzej_jagodzinski,1604 [15.02.2019 r.];

http://www.zapa-architekci.pl/index.php/o-zapa/historia-zapa-architekci/historia-firmy/9-KRZY%C5%BBANOWSKI [15.2.2019 r.];

http://www.zapa-architekci.pl/index.php/o-zapa/historia-zapa-architekci [15.02.2019 r.].