Andrzej Bulanda (ur. 1955 r.) i Włodzimierz Mucha (ur. 1956 r., zm. 2019) – architekci i konstruktorzy, którzy wspólnie pracują w pracowni autorskiej „Bulanda i Mucha – Architekci” od 1991 roku. Honorową Nagrodę SARP otrzymali w 2015 roku, jak można przeczytać w uzasadnieniu: „architektura BiM jest realna, dotykalna, operuje materiałem umiejętnie i z wielką wrażliwością na kontekst miejsca”.

Wykształcenie i doświadczenie

Andrzej Bulanda jest absolwentem Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1984 roku oraz architektury na University of Detroit (1983). Jest również stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Graduate School of Design Harvard University, wykładowca na Penn State University. Doświadczenia projektowe zdobywał między innymi w Berlinie Zachodnim (Ferii Otto/Rolf Gutbort 1979–81), w Bostonie (Benjamin Nutter Architects 1986–87), w Nowym Yorku i w Grenoble (Groupe 6, 1989–90). Włodzimierz Mucha także ukończył Politechnikę na tych samych wydziałach (Wydział Architektury w 1983, natomiast Wydział Inżynierii Lądowej w 1977), jest też absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1976). Swoją praktykę zawodową rozpoczął zaraz po studiach w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków „ESPEA”.

Architektura pracowni „Bulanda i Mucha”

Projekty pracowni autorskiej „Bulanda i Mucha” są jednymi z najważniejszych punktów odniesienia we współczesnej polskiej architekturze. Architekci w swoich realizacjach poszukują balansu pomiędzy architekturą ikoniczną i kontekstualną. Realizacje „Bulandy i Muchy” to dzieła, dzięki którym podejmuje się także dyskusję na temat standardów projektowania w kontekście historycznym, a krytyczny i nieortodoksyjny stosunek architektów do zabytków został określony mianem antidotum na rekonstrukcjonistyczną chorobę tzw. polskiej szkoły konserwacji. Jak pisał Andrzej Bulanda, podsumowując dwudziestolecie działalności pracowni: „Jako przedstawiciele pokolenia rozpoczynającego pracę w okresie przełomu staliśmy się, w dużej mierze, beneficjentami otwarcia zawodu i przywrócenia mu przerwanej przez lata PRL-u pozycji. Mieliśmy poczucie uczestniczenia w czymś przełomowym, niezależnie od indywidualnego wymiaru zawodowego” (cytat za: http://www.bimarch.pl/news.html#news-9 [dostęp: 22.02.2019 r.]).

Realizacje „Bulandy i Muchy”

Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mucha w ramach swojej pracowni autorskiej stworzyli szereg nagrodzonych realizacji. Do najbardziej znanych należy BRE Bank w Bydgoszczy z końca XX wieku. Zespół budynków wykończony szkłem i cegłą klinkierową zwany jest „nowymi spichrzami” lub „szklanymi spichrzami”, ponieważ swoim wyglądem nawiązują do znajdujących się tuż obok zabytkowych spichlerzy. Realizacja ta otrzymała wiele nagród, m.in. nagrodę roku SARP w 2000 r. czy międzynarodową nagrodę DIFA AWARD 2004 wraz z nominacją do nagrody Miesa van de Rohe 2001. Obecnie w budynkach mieści się placówka komercyjnego banku. Pracownia architektoniczna ma na swoim koncie także nowoczesne centrum handlowe „Stara Papiernia” w Konstancicnie-Jeziornie (2000-2002), zlokalizowane w budynkach po XVIII-wiecznej papierni napędzanej kołem wodnym.

Zdjęcie główne: BRE Bank w Bydgoszczy, źródło zdjęcia: wikipedia.pl, autor: Pit1233, licencja CC.

 

Wybrane realizacje:

1995-1996 – BRE Bank w Bydgoszczy;

2000-2002 – centrum handlowe „Stara Papiernia” w Konstancicnie-Jeziornie;

Źródła:

Informacje dzięki uprzejmości Andrzeja Bulandy i Włodzimierza Muchy oraz pracowni „Bulanda i Mucha – Architekci”;

http://www.sarp.org.pl/pokaz/ceremonia_wreczenia_honorowej_nagrody_sarp,2187/ [dostęp: 22.02.2019 r.];

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedziba_mBanku_w_Bydgoszczy [dostęp: 22.02.2019 r.]