10.10.2018

Dzień I (środa)

– Wyjazd godz. 9:30 z Warszawy

– Otwarcie Kongresu, przedstawienie Organizatorów i Partnerów

11.10.2018

Dzień II (czwartek)

– Wykład otwierający

– Panel I: Edukacja w działaniu – zaprezentowanie podmiotów, które szerzą wiedzę o architekturze i przestrzeni na skalę lokalną

– Panel II: Popularyzacja edukacji  – pochylimy się nad tematem rozpowszechniania i udostępniania wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki

– Panel III: Instytucja edukuje – zaprezentowanie dużych instytucji, prowadzących projekty z zakresu edukacji architektury na skalę krajową

12.10.2018

Dzień III (piątek)   

 – Warsztaty cz. I: „Czego potrzebują nasi użytkownicy? Elementy design thinking” – warsztaty poprowadzi Iwo Zmyślony, skupiając się na zagadnieniu identyfikacji odbiorców kultury oraz sposobach przekazu 

– Warsztaty cz. II: warsztaty Fundacji Polska Bez Barier, których głównym celem będzie ukazanie przeszkód, jakie architektura może stworzyć osobom z niepełnosprawnością

13.10.2018

 Dzień IV (sobota)

 – Spotkanie podsumowujące Kongres


X