Założenia kongresu

Uczestnicy będą partycypować w panelach prezentacyjnych i dyskusyjnych, w których zaproszeni goście opowiedzą o sytuacji edukacji architektonicznej w kraju. Zależy nam na uzyskaniu informacji na temat sposobów i metodyki pracy, a także trudności z jakimi spotykają się na co dzień. Podczas Kongresu planujemy przeprowadzić ankietę, na podstawie której zostanie sporządzony raport końcowy, odnoszący się do kondycji edukacji architektonicznej w Polsce.

Uczestnicy paneli zmierzą się z kwestiami takimi jak:

  • Edukacja w działaniu, w przestrzeni miasta – zaprezentowanie podmiotów, które szerzą wiedzę o architekturze i przestrzeni na skalę lokalną,
  • Popularyzacja edukacji, za pomocą różnych mediów – pochylimy się nad tematem rozpowszechniania i udostępniania wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki,
  • Instytucja edukuje – zaprezentowanie dużych instytucji, prowadzących projekty z zakresu edukacji architektury na skalę krajową.

Wezmą również udział w warsztatach:

  • „Czego potrzebują nasi użytkownicy? Elementy design thinking” – warsztaty poprowadzi Iwo Zmyślony, skupiając się na zagadnieniu identyfikacji odbiorców kultury oraz sposobach przekazu,
  • warsztaty Fundacji Polska Bez Barier, których głównym celem będzie ukazanie przeszkód, jakie architektura może stworzyć osobom z niepełnosprawnością.

 

Udział w Kongresie potwierdzili:

Narodowe Centrum Kultury

SARP

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Architektury

Izba Architektów

Instytut Designu

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Program „Księga Przestrzeni”

Westival Sztuka Architektury

Stowarzyszenie Akademia Łucznica

Fundacja Wspólnie

Autoportret

Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza

Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie

Waldemar Baraniewski

Departament

Fundacja Bęc Zmiana

X